NA ČASU NJEMAČKOG JEZIKA U VIIIc

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0

Čas njemačkog jezika VIII c razreda. Tema: U restoranu. Učenice Mateja Radić i Nina Lazić su pripremile sav potreban materijal. Učenici su kroz uloge vježbali ponašanje u restoranu.
Zbog dijaloškog karaktera igrokaz je vrlo  prikladan za poticanje učeničkog govornog izražavanja i stvaralaštva. Iako se dramski odgoj prvenstveno ostvaruje u nastavi jezika, mogućnosti za dijaloške i monološke igre i dramske improvizacije pružaju se i u nastavi drugih predmeta.

 

NAŠA  PRIČA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0