MIOS – DVIJE EDUKACIJE ZA NAŠE NASTAVNIKE

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0

Međunarodno udruženje “Interaktivne otvorene škole” (MIOS), Tuzla organizovalo je drugi modul edukacije za nastavnike pod nazivom “Podrška nastavnicima u radu sa učenicima sa poteškoćama i preprekama u učenju i učešću u redovnom nastavnom procesu”. Drugi modul edukacije traje dva dana, tj. 22.3. i 23.3. Na edukaciji su bile prisutne Elvira Hrnjić i Šaćira Mahmutović.

Međunarodno udruženje “Interaktivne otvorene škole” (MIOS), Tuzla organizovalo je i drugi modul edukacije za nastavnike pod nazivom “Servisno učenje – učenje kroz angažman”. Drugi modul edukacije trajao je dva dana, tj. 21.3. i 22.3. Na edukaciji su bile prisutne Hazima Hećimović i Senada Džekić.

 

NAŠA  PRIČA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0