MEĐUNARODNI DAN TOLERANCIJE I DAN PRAVA DJETETA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0

Generalna Skupština Ujedinjenih nacija je 1996. godine pozvala zemlje članice da ustanove Dan tolerancije u sladu s Deklaracijom o principima tolerancije koja je potpisana od članica 16. novembra 1995. godine. To je dan koji podsjeća na poštovanje i uvažavanje drugačijih od nas. Tolerancija je poštovanje, prihvaćanje i uvažavanje bogatstva različitosti u svjetskim kulturama, forma izražavanja i način da budemo ljudi – UNESCO-ova je definicija za toleranciju.

U svijetu se obilježava i Međunarodni dan djeteta, čiji je cilj da podsjeti i senzibiliše javnost o potrebi zaštite djece i maloljetnika od zloupotrebe, nasilja i raznih oblika diskriminacije. 20. novembra 1989. je na Glavnoj skupštini Ujedinjenih nacija usvojena Konvencija o pravima djeteta koja sadrži univerzalne standarde koje država stranka Konvencije (tj. koja ju je potpisala i ratifikovala) mora garantovati svakom djetetu.

Oba ova dana su obilježena aktivnostima učenika, nastavnika i roditelja i u našoj školi.

 

NAŠA  PRIČA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0