LITERARNA SEKCIJA VIŠIH RAZREDA

Literarna sekcija za više razrede u Osnovnoj školi “Ivan Goran Kovačić” Gradačac broji 8 članova. Aktivno i vrijedno radi na obilježavanju svih značajnih datuma naše škole, ali i isticanju drugih aktivnosti koje su u sferi interesovanja naših učenika.

NAŠA  PRIČA