LIKOVNA SEKCIJA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0

U školskoj 2017/18. godini likovnu sekciju čini 20 učenika koje predvodi nastavnik Nedim Peštalić.

Polaznici sekcije imaju širok krug izbora likovnih tehnika: olovka, tempera, akvarel, flomasteri, tuš i pero, kolaž… Učenici se upoznavaju sa različitim vidovima likovne umjetnosti kao što su crtež, slikarstvo, grafika i primijenjena umjetnost (grafički dizajn, dekorativna umjetnost). Kroz raznolike zadatke učenici se susreću sa različitim likovnim problemima (koloristička perspektiva, komplementarni kontrast, tipografija…) i upoznavaju sa novim tehnikama i stilovima (poentilizam, nadrealizam).

Učenici redovno učestvuju na likovnim konkursima koji se realizuju na nivou škole, ali i širom Bosne i Hercegovine te i izvan granica naše zemlje.

NAŠA  PRIČA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0