KONKURSI | Rang lista prijema prvorangiranih kandidata

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0

Rang lista prijema prvorangiranih kandidata


NapomenaKandidat koji je nezadovoljan rang – listom, u roku od tri dana od dana njenog isticanja, protiv iste može izjaviti prigovor Školskom odboru, s tim da se dan isticanja rang – liste ne računa u ovaj rok.

Prilog:  Azur Č.

NAŠA  PRIČA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0