KONAČNE RANG LISTE KANDIDATA PO OBJAVLJENOM KONKURSU OD 30.07.2018.

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0

Ovjerene liste sa potpisima komisija i direktora se nalaze na ulazu u školu.

[download id=”8335”]
[download id=”8355”]
[download id=”8357”]
[download id=”8362”]
[download id=”8365”]
[download id=”8368”]
[download id=”8372”]
[download id=”8375”]
[download id=”8378”]
[download id=”8381”]
[download id=”8384”]
[download id=”8387”]
[download id=”8389”]
[download id=”8392”]
[download id=”8394”]
[download id=”8396”]
[download id=”8398”]
[download id=”8400”]

NAŠA  PRIČA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0