KONAČNE RANG LISTE KANDIDATA – KONKURS ZA PRIJEM 2019/20.

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0

Poštovani kandidati, u prilozima se nalaze konačne rang liste prijavljenih kandidata na konkurs za školsku 2019/20. godinu. Liste sa potpisima komisije i pečatom se nalaze na ulazu škole.

[download id=”11171”][download id=”11189”][download id=”11192”][download id=”11194”][download id=”11196”][download id=”11198”][download id=”11200”][download id=”11203”][download id=”11205”][download id=”11207”][download id=”11209”][download id=”11211”][download id=”11213”][download id=”11215”][download id=”11217”][download id=”11219”]

NAŠA  PRIČA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0