JU OŠ “Ivan Goran Kovačić u novom projektu energetske efikasnosti

U utorak, 28. februara 2023. godine predstavnici JU OŠ “Ivan Goran Kovačić” prisustvovali su prezentaciji projekta koji je realiziran uz podršku CRP-a Tuzla, Vlade Tuzlanskog kantona i Vlade Brodsko posavske županije.

 

OŠ “Ivan Goran Kovačić je također bila dio projekta “Pametne škole” kada su postavljenjem plastične stolarije i peći  za  centralno grijanje na pelet, te rekonstrukcijom zgrade škole trajno riješeni problemi utopljavanja.

„Inovativnim umom do ICT pametnih škola“ ili skraćeno „Pametne škole 2“ naziv je 3,6 miliona KM vrijednog prekograničnog projekta.

U okviru PAMETNIH ŠKOLA 2, ukupno 33 škole proći će kroz proces energetske obnove. U 18 škola u Tuzlanskom kantonu biće instalirane peći na drvnu biomasu, dok će na 15 škola u Brodsko posavskoj županiji biti instalirani fotonaponski solarni sistemi za proizvodnju električne energije.

Promjene u sistemima potrošnje ili proizvodnje energije zahtijevaju i usvajanje novih znanja za uposlenike škola kako bi se dostigao optimalni nivo iskorištenosti ovih sistema.

S tim ciljem, u okviru ovog projekta, održati će se i obuka o energetskom menadžmentu za uposlenike škola koje su energetski obnovljene.

Po jedan uposlenik iz svake škole će na četvorodnevnoj obuci imati priliku da prikupi dovoljno informacija o načinu rada novih peći/fotonaponskih sistema i steći nova znanja koja će im pomoći da svoje škole učine još pametnijim i energetski efikasnijim.

Pri dio obuke održat će se u mjesecu maju, dok će se drugi dio obuke održati krajem ove godine.

Navedeni projekt je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije. u okviru INTERREG IPA CBC programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.- 2020.

 

Projekat implementiraju Centar za razvoj i podršku CRP Tuzla kao vodeći partner sa partnerima iz  Tuzlanskog kantona i Brodsko posavske županije.

 

Prilog: A.Č.

NAŠA  PRIČA