IZRADA KOMPASA U IIId

Kako se orijentirati u prirodi kada je sniježni i oblačan dan?

Izrada kompasa učenika u III d sa učiteljicom Jasminom Biberkić i određivanje strana svijeta uz primjenu izrađenog kompasa napravljenog od igala i malo stiropora. 

Svaki izrađeni kompas okrenuo se u pravcu sjever-jug.

Zatim je slijedila igra na snijegu u sjevernom dijelu sportskog poligona.

NAŠA  PRIČA