INTERVJU SA DIREKTOROM POVODOM DANA ŠKOLE

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0

Povodom Dana škole posjetili smo direktora gospodina Eseda Karića, sa namjerom da kroz razgovor bolje predstavimo čitaocima direktora, njegov rad u proteklom periodu kao i planove za naredni period.

 

Gospodine direktore, na čelu naše škole ste već više od dvije godine. Možete li se predstaviti našim čitaocima kako bi Vas bolje upoznali.

 

Prije svega želio bih pohvaliti rad vaše novinarske sekcije, čiji rad smo svi mogli pratiti na zidnim novinama tokom cijele godine. Teško je govoriti o sebi, ali ono što smatram da trebate da znate je da sam rođen 17. 11 1960. u Donjoj Orahovici, općina Gračanica. Osnovnu školu sam završio u rodnom mjestu, srednju u Gračanici,  Pedagošku akademiju u Tuzli a zatim Pedagoški fakultet u Osijeku. Magistrirao sam 2007. godine na Filozofskom fakultetu u Tuzli a doktorirao pedagoške nauke na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci.

Radio sam u osnovnim školama, MŠS „ Hasan Kikić“ u Gradačcu do agresije na našu zemlju kada sam kao pripadnik Armije RBiH bio teško ranjen. U poslijeratnom periodu bio sam direktor JU Javne biblioteke „ Alija Isaković“ u Gradačcu.

 

U periodu od proteklog Dana škole primjetili smo da je mnogo toga urađeno u centralnoj školi. U najkraćim crtama recite nam šta je sve urađeno.

 

Zaista je urađeno dosta: dva WC-a za invalidnu djecu, šest učionica je potpuno rekonstruisano na svim spratovima, lakiran parket u tri učionice, za dvije učionice smo dobili novi namještaj, novim alatima opremili smo kabinet tehničke kulture, kompjuterskom opremom i namještajem kabinet defektologa, riješili smo dugogodišnji problem odvoda otpadnih voda, školska biblioteka je bogatija za otprilike četiristo knjiga, završena je prva i druga faza izgradnje škole na Požarikama i na kraju donacija Save the children namještaja za roditeljski kutak.

 

Naša škola ima i dvije područne škole u Ledenicama Donjim i Ledenicama Gornjim. Koliko radite na uređenju ovih područnih škola?

 

Područne škole su puno funkcionalnije, u Ledenicama Gornjim urađena je ograda oko cijele škole, postavljene ljuljaške a riješili smo i problem snabdijevanja vodom iz bunara.

 

Naše čitaoce će vjerovatno interesovati i kakvi su vaši planovi za naredni period?

 

Raznim projektima obezbjedili smo sredstva za utopljavanje škole a radovi bi trebali početi u augustu ove godine. Završit ćemo školu na Požarikama i planiramo početak rada u novoj školi početkom naredne  školske godine.

 

Kakav uspjeh je postigla naša škola na Tuzlanskom kantonu nakon vrednovanja i šta ste poduzeli da budemo još uspješniji ove godine?

 

Na vrednovanju  školske 2016/17 naša škola je od 88 škola na Tuzlanskom kantonu zauzela visoko 5. mjesto. Dobrom organizacijom  u školi, nabavkom učila, opreme i obezbjeđivanjem dodatnog učioničkog prostora sigurno ćemo u ovoj školskoj godini zauzeti i bolje mjesto na vrednovanju škola na TK.

 

Na kraju ovog razgovora želimo Vam se zahvaliti na izdvojenom vremenu i kakvu poruku želite uputiti učenicima naše škole?

 

Koristim priliku da svim našim učenicima, roditeljima i uposlenicima, naravno i našim dragim penzionerima, čestitam Dan škole a učenicima u narednom periodu  želim i puno uspjeha u učenju.

Sve što nisam u ovom intervjuju rekao naši čitaoci će moći naći na stranicama novog broja lista „Goran“

NAŠA  PRIČA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0