I ČETVRTI RAZREDI OBILJEŽILI DJEČIJU NEDJELJU

U sklopu obilježavanja Dječije nedjelje u kojoj se govori o zaštiti dječijih prava, učenici četvrtih razreda skrenuli su pažnju na pravo djece na igru.

Realizatori: Jasmina Biberkić i Amela Ćorić
 

NAŠA  PRIČA