JU OŠ “Ivan Goran Kovačić” u Gradačcu osnovana je 23. 2. 1962. godine Odlukom Skupštine opštine Gradačac, a smještena je u samom centru Gradačca, neposredno ispod kule nadaleko poznatog Huseina kapetana Gradaščevića – Zmaja od Bosne.

To je tip jedne savremene škole koja je opremljena svim potrebnim nastavnim sredstvima neophodnima za nov i modrean način obrazovanja. U školi je zastupljena kabinetska nastava.

U sastavu naše škole djeluju i dvije područne četverorazredne škole koje se nalaze u Ledenicama Donjim i Ledenicama Gornjim.

Detaljnu rekonstrukciju doživjela je tokom 1996. godine donatorskim sredstvima Švicarske vlade, jer je u prethodnom ratu teško oštećena.

Školski objekti su obnovljeni od posljedica ratnih dejstava, sagrađeni su od čvrstog materijala, odgovaraju svojoj svrsi i u potpunosti zadovoljavaju potrebe nastavnog rada. Škola obrazuje i odgaja psihički i fizički normalno razvijenu djecu devetogodišnjeg obrazovanja (od I do IX razreda), kao i djecu sa posebnim potrebama koja su integrisana u redovna odjeljenja, a za ove učenike nastavnici pripremaju prilagođene programe rada.

Vrste i oblici nastave koji se izvode su: redovna, izborna, dopunska i dodatna nastava. Ove školske godine školu pohađa 827 učenika, raspoređenih u 35 odjeljenja. U Školi je zaposleno 63 radnika, od toga 53 u odgojno-obrazovnom radu, 2 administrativnih i 8 pomoćno tehničkih radnika.

Nastava u Centralnoj školi u Gradačcu je organizovana u 15 odjeljenja razredne nastave i 18 odjeljenja predmetne nastave.

U Područnoj školi u Ledenicama Donjim nastava se izvodu u jednom kombinovanom odjeljenju od tri razreda, a isto tako i u Ledenicama Gornjim.