(FOTO) Rezulati sa održanog takmičenja iz ISLAMSKE VJERONAUKE

Danas je održano gradsko takmičenje iz Islamske vjeronauke u OŠ “Dr. Safvet beg Bašagić”.

Prvo mjesto je osvojila naša učenica Špijodić Dženita iz 9a, a četvrto Pašić Selver iz 8d i oba učenika su se plasirala dalje na kantonalno takmičenje.

Mentor: vjeroučitelj Hasan Ibrišimović

 

 

NAŠA  PRIČA