(FOTO) Rang liste kandidata

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0

U prilogu su tabele sa rang listama kandidata za upražnjena radna mjesta prema Konkursu.

BIOLOGIJA
KULTURA ŽIVLJENJA
KATOLIČKA VJERONAUKA
HISTORIJA
TEHNIČKI ODGOJ I INFORMATIKA
FIZIKA
BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
MATEMATIKA – DO POVRATKA UPOSLENIKA S FUNKCIJE
MATEMATIKA – PUNA NORMA NA ODREĐENO VRIJEME
MATEMATIKA – 12 ČASOVA

 

Kontakt: ☎️ 035 821 240

PRILOG: Azur Č.

NAŠA  PRIČA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0