(FOTO) I naša škola dio projekta: „Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini“

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0

World Vision je  organizacija za pomoć, razvoj i zagovaranje koja je posvećena radu s djecom, njihovim porodicama i zajednicama u cilju prevazilaženja siromaštva i nepravde kako bi djeca imala sigurno okruženje u kojem mogu ostvariti svoj puni potencijal.

 

World Vision djeluje u skoro 100 zemalja svijeta i u svom radu uključuje sve ljude bez obzira na njihovu vjersku, rasnu, etničku ili rodnu pripadnost, a u BiH su  prisutni više od 25 godina.

 

World Vision  radi na zaštiti i uklanjanju nasilja nad djecom, poboljšanju obrazovnih uslova,razvijanju ključnih životnih vještina, razvijanju ekonomskih mogućnosti i opskrbljivanja sredstava za život za ranjive porodice, kao i unaprijeđenju sigurnosti zajednica u BiH.

 

U saradnji s organizacijom World Vision u Gradačcu je osnovan  školski DRR tim (Disaster Risk Reduction) za Osnovnu školu “Ivan Goran Kovačić”. Članove školskog DRR tima, pored  predstavnika škole, čine  i predstavnici  Civilne zaštite, Vatrogasne jedinice, Crvenog križa, Doma zdravlja, Centra za socijalni rad i  Policijske uprave Gradačac.

 

Tim učestvuje na radionicama  i ostalim  aktivnostima na kojima se radi  na izradi školskih planskih dokumenata iz oblasti smanjenja  rizika od katastrofa i zaštite i spašavanja ali i edukaciju članova tima u svrhu jačanja kapaciteta za odgovor na moguće opasnosti i upravljanje rizicima.

 

Aktivnosti unapređenja sigurnosti u školama su dio zajedničkog programa „Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini”, koji finansiraju Vlada Švicarske i Ujedinjene nacije (UN), a provode UN agencije: UNDP, UNICEF, UNESCO, UNFPA i FAO.

 

KJD škole

NAŠA  PRIČA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0