EVROPSKI DAN JEZIKA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0

Danas je 26. septembar, Evropski dan jezika. Cilj današnjeg dana je jačanje svijesti o raznolikostima jezika u Evropi, promicanje kulturne i jezične raznolikosti te poticanje djece i odraslih za učenjem stranih jezika.
Ovaj dan smo obilježili uređenjem zidnih novina. Učenici mogu pogledati zastave država svijeta, njihove nazive na tri jezika: maternjem, njemačkom i engleskom jeziku. Tu su i tri postera sa različitim porukama, pitanjima na stranim jezicima, i lista zanimljivih činjenica o jeziku.
U izradi zidnih novina učestvovalo je odjeljenje IXb te nastavnice Jasna Hasanbašić i Hazima Hećimović.

NAŠA  PRIČA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0