DRAMSKA SEKCIJA NIŽIH RAZREDA

Mi smo članovi dramske sekcije nižih razreda. Sekciju vode učiteljice Elvira Ustavdić i Jasminka Beširović. Naša sekcija redovno učestvuje na školskim priredbama i obilježavanju svih praznika i važnih datuma u našoj školi. Iako smo mali pokazali smo zavidno glumačko umijeće a najljepša nagrada nam je gromoglasan aplauz koji redovito dobijamo na svojim nastupima.

NAŠA  PRIČA