DJEČIJA PRAVA U III-b

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0

Generalna skupština UN-a je 20. novembra 1959. godine usvojila “Deklaraciju o pravima djeteta”, a trideset godina nakon toga usvojila je “Konvenciju o pravima djeteta”.
Od 20. novembra 1989. godine.  u cijelom se svijetu obilježava Međunarodni dan dječijih prava, koji je pokrenula Organizacija ujedinjenih nacija i njezine specijalizovane ustanove. Njime se želi senzibilizirati javno mnijenje i ustanove za potrebu zaštite maloljetnika od zlouporabe, nasilja i raznih oblika diskriminacije.

Učenici III-b su obilježili Međunarodni dan prava djeteta radionicom “Dječja prava”. Svoja prava i obaveze su izrazili kroz Knjigu mojih prava.
 
 

NAŠA  PRIČA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0