“DEMOKRATSKI RAZVOJ ŠKOLE” – DRUGI MODUL SEMINARA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0

U toku je II modul edukacije za školski razvojni tim iz oblasti Demokratskog razvoja škole koji će trajati dva dana. Predavači su Selma Teparić i Edina Malkić. Edukaciju organizuje Međunarodno udruženje ,,Interaktivne otvorene škole” MIOS Tuzla u saradnji sa Federalnim Ministarstvom razvoja i ekonomije, Njemačka i Freudenberg Fondacijom. Ova edukacija je dio projekta ,,Škole za sve”. Našu školu ova dva dana predstavljaju: direktor škole prof. dr. Esed Karić, pomoćnik direktora Jasmina Ćatić, pedagog- psiholog Hasnija Đulić i član razvojnog tima Esma Hasanbašić.

NAŠA  PRIČA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0