Danas je 12. avgust šŸŽ‰ Međunarodni dan mladih

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0

Međunarodni dan mladih obilježava se svake godine 12. kolovoza/ avgusta skrećući pažnju mladih na pitanja mladih i slaveći potencijal mladih kao partnera u danaÅ”njem globalnom druÅ”tvu

Pozadina: ā€žUjedinjeni narodi i mladiā€œ

Godine 1965., u rezoluciji 2037 (XX), Generalna skupÅ”tina usvojila je Deklaraciju o promicanju među mladima ideala mira, uzajamnog poÅ”tivanja i razumijevanja među narodima.

Od 1965. do 1975. i Generalna skupÅ”tina i Ekonomsko i socijalno vijeće isticali su tri osnovne teme na polju mladih: sudjelovanje, razvoj i mir. NaglaÅ”ena je i potreba međunarodne politike prema mladima.

Generalna skupÅ”tina je 1979. rezolucijom 34/151 1985. godinu proglasila Međunarodnom godinom mladih: sudjelovanje, razvoj, mir.

1985., rezolucijom 40/14, SkupÅ”tina je odobrila smjernice za daljnje planiranje i odgovarajuće praćenje na polju mladih. Smjernice su značajne po tome Å”to se usredotočuju na mlade ljude kao Å”iroku kategoriju koja obuhvaća različite podskupine, a ne jedan demografski entitet. Daju prijedloge za specifične mjere za rjeÅ”avanje potreba podskupina kao Å”to su mladi s invaliditetom, ruralna i urbana mladež te mlade žene. (Izvor: rezolucija 50/81)

U prosincu 2009. godine, Generalna skupÅ”tina Ujedinjenih naroda usvojila je Rezoluciju 64/134 proglaÅ”avajući godinu koja počinje 12. kolovoza 2010. Međunarodnom godinom mladih, pozivajući vlade, civilno druÅ”tvo, pojedince i zajednice Å”irom svijeta da podrže aktivnosti na lokalnoj i međunarodnoj razini kako bi obilježile događaj. Godina će se podudarati s 25. godiÅ”njicom prve Međunarodne godine mladih 1985. godine.
Generalna skupÅ”tina Ujedinjenih naroda podržala je 17. prosinca 1999. u svojoj rezoluciji 54/120 preporuku Svjetske konferencije ministara odgovornih za mlade (Lisabon, 8.-12. Kolovoza 1998.) da se 12. kolovoza proglasi Međunarodnim danom mladih.

SkupŔtina je preporučila da se organiziraju aktivnosti javnog informiranja kako bi se podržao Dan kao način promicanja bolje svijesti o Svjetskom programu djelovanja za mlade, koji je Generalna skupŔtina usvojila 1996. (rezolucija 50/81).

Rezolucija Vijeća sigurnosti 2250 o mladima, miru i sigurnosti predstavlja dosad neviđeno priznanje hitne potrebe za uključivanjem mladih graditelja mira u promicanje mira i suzbijanje ekstremizma i jasno postavlja mlade kao važne partnere u globalnim naporima.

Međunarodni dan mladih obilježava se svake godine 12. kolovoza/ augusta skrećući pažnju mladih na pitanja mladih i slaveći potencijal mladih kao partnera u danaÅ”njem globalnom druÅ”tvu

NAÅ AĀ  PRIČA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0