DAN ZDRAVE HRANE

Cilj organizacije Svjetskog dana zdrave i ishrane jeste skretanje pažnje na pravilan izbor namirnica koje se unose u organizam jer pravilna prehrana može biti preduvjet u suzbijanju mnogih hroničnih i degenerativnih bolesti.

222c

Dan zdrave hrane u 3b razredu i spravljane voćne salate.

333r

NAŠA  PRIČA