DAN OČEVA

Očev dan je u čast oca i slavi očinstvo i uticaj očeva u društvu. Obilježava se najčešće treće sedmice u mjesecu junu. Nadopunjuje Majčin dan. U različitim zemljama svijeta obilježava se drugog datuma. IIb naše škole sa svojom učiteljicom Valerijom obilježio ga je 19.03.

NAŠA  PRIČA