DAN OČEVA

Očevi su u zadnjih nekoliko decenija postali važan faktor u odgoju djece, jer više nisu isključivo zauzeti radom i zaradom za porodicu, već su se tradicionalne uloge oca i majke prilično promijenile.

Likovna sekcija je obilježila Dan očeva pod nazivom “Moj tata je Supermen”.

NAŠA  PRIČA