DAN MATERNJEG JEZIKA

U povodu Dana maternjeg jezika u holu naše škole postavljena je tematska izložba koju su pripremili nastavnici bosanskog jezika i književnosti i nastavnik likovne kulture.

NAŠA  PRIČA