6. OKTOBAR – MEĐUNARODNI DAN SVJESNOSTI O CEREBRALNOJ PARALIZI

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
4
+1
0
+1
0

 

 

Predstavnici Centra za djecu sa višestrukim smetnjama “Koraci nade” Tuzla – Odjeljenje za ranu rehabilitaciju  Gradačac, danas su obilježili 6. oktobar – Svjetski dan cerebralne paralize.

 

 

 

Cilj obilježavanja 6. oktobra – Svjetskog dana cerebralne paralize je podizanje svijesti javnosti o pravima i mogućnostima djece i mladih sa cerebralnom paralizom.

 

U svijetu živi 17 miliona osoba sa cerebralnom paralizom. Osobe s cerebralnom paralizom često su “nevidljive” u društvu i isključene iz zajednice.

 

 

Obilježavanjem ovog dana želi se osigurati djeci i odraslima s cerebralnom paralizom ista prava, pristup i mogućnosti u društvu. Podizanje svijesti je prvi korak prema ostvarivanju građanskih prava i uključivanju u društvo osoba s cerebralnom paralizom.

 

Centar “Koraci nade” – Odjeljenje za ranu rehabilitaciju Gradačac je u periodu od avgusta 2019. do marta 2020. godine realizirao Projekat “Svi za jednog, jedan za sve” uz podršku Grada Gradačac i UNDP-a.

 

Projekat je imao za cilj jačati i promovirati mogućnosti marginaliziranih grupa, te doprinijeti njihovom što boljem socijalnom uključivanju u lokalnu sredinu.

 

Zbog situacije sa pandemijom Covid 19 virusa nisu provedene završne aktivnosti projekta u planiranom periodu. Iste će biti realizirane u sklopu obilježavanja 6. oktobra – Svjetskog dana cerebralne paralize, odnosno biće izvršena podjela didaktičkih setova i priručnika za rad sa djecom sa invaliditetom, kao i vodiča za prijateljstvo djece sa i bez invaliditeta za 7 osnovnih škola na području grada Gradačca koje su učestvovale u projektu.

 

 

Didaktički setovi će biti podrška djeci sa invaliditetom u lakšem usvajanju grafomotoričkih sposobnosti, usvajanju matematičkih znanja, čitanja, memorisanja i prostornog orjentisanja, usvajanju znanja iz prirodne i društvene sredine i sl.

 

Program obilježavanja uključivat će aktivnosti zajedničke šetnje djece sa i bez invaliditeta kroz gradsko jezgro Tuzle uz prigodne parole i podjelu promotivnog materijala i zelenih trakica, te izložbu kreativnih radova i radionicu u gradskom parku.

 

NAŠA  PRIČA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
4
+1
0
+1
0