PREVENCIJA VRŠNJAČKOG NASILJA – “TI NISI SAM/SAMA”

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0

U sklopu prevencije vršnjačkog nasilja „Stop vršnjačkom nasilju u školama – Ti nisi sam/sama“ VII i VIII razredi naše škole  su odgledali istoimeni dokumentarni film nakon kojeg je vođena diskusija i otvoreni dijalog sa učenicima. Pedagog –psiholog škole Hasnija Đulić je učenike upoznala o definiciji  i oblicima nasilja te postupanju u slučaju nasilja u našoj školi gdje su dati kratki savjeti o prevenciji nasilničkog ponašanja. Poslije je izvršeno mini istraživanje kroz anketne upitnike. Anketirano je 75 učenika. Rezultati su sljedeći: 58 učenika ili 77% je reklo da je fizičko nasilje najgore, 14 učenika ili 16% da je verbalno i samo 3 ili 4% da je to zlostavljanje putem društvenih mreža; 60 učenika ili 80% nije nikako zlostavljano, 13 učenika jednom ili 17% i više puta 2 ili 2,6% učenika. Fizičko nasilje je iskusilo samo 4 učenika ili 5%, 10 verbalno ili 13% i sami 1 ili 1,3% putem društvenih mreža. Ohrabruje činjenica da su se svi učenici koji su iskusili neku vrstu zlostavljanja obratili odjeljenskom starješini, pedagogu škole i roditeljima. Svi bi učenici uticali na žrtvu da prijavi nasilje. Ako bi primijetili da je njihov drug sklon nasilju: 21 učenik ili 28% bi se i dalje družilo sa njima samo zato da bi im pomogli da to više ne radi i da ih zadrže kao dobre prijatelje, dok 45 ili 60% učenika ne bi se više sa njima družili jer mrze nasilje i iz straha da i njih umiješaju ili zlostavljaju a 9 učenika ili 12% nije dalo nikakav odgovor.

NAŠA  PRIČA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0