OBILJEŽAVANJE OSLOBODILAČKE AKCIJE “ZAPAD 92”

Dana, 7. decembra 2015. godine navršeno je 23 godine od uspješno izvedene oslobodilačke akcije “Zapad 92”, kada je veliku ulogu imala komanda 7.bataljona 107. brigade. Obilježavanje je počelo u 09:30 okupljanjem učesnika ispred Centralnog spomen-obilježja šehidima, poginulim borcima i civilnim žrtvama Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godine. Ovom obilježavanju su prisustvovali i naši učenici.

NAŠA  PRIČA