TEMA “NASTAVNIK KAO RAZREDNIK”

Dana, 29. 11. 2016. godine u sklopu Nastavničkog vijeća održano je predavanje na temu “Nastavnik kao razrednik” koje su realizovale Azima Biberkić i Hasnija Đulić. Od strane Nastavničkog vijeća tema je ocijenjena jako kvalitetnom i prepoznati su momenti koji će razrednicima biti od koristi u daljem radu.

20161129_191625

NAŠA  PRIČA