OBRAZOVANJE UČENIKA PO PILOT PROJEKTU “OPNO”

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0

I ove školske godine naša škola nastavlja raditi kao pilot škola u kojoj obrazujemo određenu grupu učenika po skraćenom planu i programu. Projekat nosi popularan naziv “OPNO” i zasnovan je na dijelu EU konvencije o ljudskim pravima koja daje svakom djetetu i pravo na obrazovanje.

Polaznici ovog projekta su učenici koji se nisu na vrijeme upisali u redovan nastavni proces iz raznih razloga, zbog liječenja od teške bolesti, loših socijalnih prilika ili slično. Ovaj projekat podržava Ministarstvo obrazovanja, Pedagoški Zavod TK a finansijski ga pomaže NVO “Save the children”. Naša škola je ove godine uspjela formirati 2 odjeljenja ovakvih učenika, jedno odjeljenje u razrednoj, a jedno u predmetnoj nastavi.

20161031_083007

Ovi učenici nastavu pohađaju po skraćenom NPP (40 %) ali i skraćenoj satnici (1 čas traje pola sata). Važno je napomenuti da je za učenike iz socijalno ugroženih kategorija, koji nastavu pohađaju po ovom NPP, obezbijeđen prevoz, ali i solidan obrok u školi, a te troškove snosi NVO “Save the children”. Koordinator projekta je do ove godine bila Hasnija Đulić – pedagog škole, a od ove školske godine koordinator je Jasmina Mujkić-Ćatić – pomoćnik direktora škole.

Pedagoški zavod Tuzla je pripremio redukovane NPP i obezbijedio edukaciju nastavnog osoblja. Ispred PZ TK program koordinator je savjetnik za nastavu, Izet Numanović.

Na samom kraju je bitno napomenuti da će ovi učenici za vrijeme školske godine završiti dva razreda i da će naredne tri školske godine moći ovim projektom dovršiti obrazovanje u osnovnoj školi, odnosno da će se kod nas obrazovati do završetka IX razreda.

Učenicima želimo puno sreće u radu i nadamo se da će ovaj projekat mnogima od njih promijeniti život nabolje i omogućiti im da po završetku osnovne škole upišu i željenu srednju školu i tako steknu neko zanimanje koje će ih učiniti konkurentnim i potrebnim na tržištu rada.

Jasmina Mujkić-Ćatić

NAŠA  PRIČA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0