15. FEBRUAR – Međunarodni dan djece oboljele i liječene od raka

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
2
+1
0

Obilježavanje ovog datuma naglašava potrebu za zajedničkim globalnim akcijama za rješavanje rastućeg izazova ove ne-zarazne bolesti.

 

Globalno, rak djece i adolescenata prijeti pruzimanju primata od smrti uzrokovanih zaraznim bolestima, kao najvećem uzroku smrti među djecom.

Dok je broj djece s rakom mnogo manji u usporedbi s globalnom incidencijom karcinoma odraslih, broj onih koji žive je znatno veći; stopa preživljavanja u zemljama s visokim prihodima doseže prosječno 84% i stalno se poboljšava čak i u područjima s manje materijalnih sredstava u svijetu gdje postoji lokalna i međunarodna podrška.

Udruženje “Srce za djecu oboljelu od raka” i ove godine obilježava 15. februar – Međunarodni dan djece oboljele i liječene od raka, za njih najbitniji dan u godini.

Cilj im je, prije svega, podizanje svijesti o pedijatrijskom kanceru, ali i da ukažu na probleme i potrebe djece oboljele od raka i njihovih porodica.

Fokus ovogodišnjeg 15. februara, je važnost rješavanja problema bolovanja roditelja djece oboljele od malignih bolesti, te obnavljanja inicijative na istu temu.

 U svijetu SVAKE 3 MINUTE jedno dijete umire od raka!

Nedostatak dijagnoze, pogrešna dijagnoza ili odgođena dijagnoza, prepreke pristupu zdravstvenoj zaštiti i odgovarajućoj njezi, te odustajanje od tretmana, razlozi su niske stope preživljavanja.

Najčešće zastupljene kategorije dječjeg karcinoma su leukemije, karcinomi mozga, limfomi i solidni tumori poput neuroblastoma i Wilmsovih tumora; većina se ne može spriječiti ili pregledati.

Uzroci dječjeg karcinoma često su nepoznati, a napori na prevenciji trebaju se usmjeriti na moguće faktore rizika koji, pak, mogu povećati vjerojatnost za razvoj raka kod odraslih.

Svako dijete ima pravo na uživanje najvišeg dostignutog standarda zdravlja i pristup zdravstvenim uslugama, prema  UN Konvenciji o pravima djeteta.

Osnovna prava za svu djecu s dijagnozom raka uključuju:

  • pravo na ranu i pravilnu dijagnozu
  • pravo na pristup osnovnim lijekovima koji spašavaju život
  • pravo na odgovarajuće i kvalitetne medicinske tretmane i
  • pravo na praćenje brige, usluga i održivih mogućnosti za život preživjelih.

Ovim danom se naglašava potreba za ravnopravnijim pristupom liječenju i njezi za svu djecu oboljelu od raka, svuda.

Dan promovira povećano uvažavanje i dublje razumijevanje problema i izazova koji su relevantni za rak djece i utjecaj na djecu/adolescente oboljele od raka, preživjele, njihove porodice i društvo u cjelini.

Poboljšanje ishoda za djecu zahtijeva ranu i tačnu dijagnozu, pristup efikasnom liječenju i palijativnu njegu. To uključuje pristup kvalitetnim esencijalnim lijekovima koji odgovaraju starosti pacijenta. Poboljšan nadzor podataka o raku putem pedijatrijskih registara potreban je kako bi se u potpunosti savladao teret bolesti kod djece.

 

“Bolji opstanak” je ostvariv # kroz sve ruke (“Better Survival”  #throughourhands)

 

 Zacrtani cilj Svjetske inicijative za djetinstvo bez raka SZO je eliminisati sav bol i patnju djece koja se bore protiv raka i postići najmanje 60% preživljavanja za svu djecu kojima je dijagnosticirano oboljenje, širom svijeta, do 2030. godine.

To predstavlja približno udvostručenje trenutne stope izlječenja i spašavanje dodatnih milion dječjih života tokom naredne decenije.

Svake godine više od 400 000 djece i adolescenata mlađih od 20 godina ima dijagnozu raka.

 

Izvor podataka:

Prilog: Azur Č.

NAŠA  PRIČA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
2
+1
0