POSJETILI SMO POŠTU

Učenici drugih razreda su posjetili JP BIH Pošta i na taj način se u okviru jednog školskog časa upoznali sa tehničko/tehnološkim procesom od prijema do uručenja pošiljaka i pisama te ostalim uslugama koje pruża pošta. Tom prilikom su poslali pisma svojim najdražim.
 

NAŠA  PRIČA