05. oktobar – Međunarodni dan prosvjetnih radnika

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
3
+1
1
+1
0
U utorak, 5. oktobra 2021. obilježavamo Dan učitelja, praznik koji slavi jednu od najvažnijih profesija za razvoj cijeloga društva.
 
Taj dan u školskom kalendaru je radni, ali nenastavni.    
    
 ZBOG ČEGA OBILJEŽAVAMO 5. OKTOBAR

 


Svjetski dan učitelja se obilježava svake godine 5.oktobra. Taj dan je prilika da se pokaže da je rad
učitelja i nastavnika prepoznat kao jedan od najvažnijih za ukupan razvoj društva, te se kao takav
posebno cijeni.

Cilj Svjetskog dana čitelja je mobilizirati podršku za nastavnike kako bi se osiguralo da će učitelji i
dalje ispunjavati potrebe budućih generacija te podići obrazovanje na nivo društvene važnosti i izvući
učitelje iz poluanonimnosti i dati im društvenu važnost koju zaslužuju. Prilika je to i za isticanje
važnosti rada svih učitelja i nastavnika i njihov uticaj na razvoj društva u cjelini, te da se naglasi
važnost te profesije, ali i samog obrazovanja čiji su oni nositelji.

Stoga se taj dan obilježava u više od 100 zemalja svijeta, pa tako i u Bosni i Hercegovini. Proglasio ga je UNESCO 1994.godine u spomen na isti datum iz 1966. kada je potpisana Preporuka o statusu učitelja.

Obrazovna internacionala ( EI) , svjetska federacija sindikata stručnjaka u obrazovanju sa sjedištem u
Briselu, čvrsto vjeruje da Svjetski dan učitelja treba biti međunarodno priznat u cijelom svijetu.

Na ovaj datum podsjećamo se na njihovu plemenitu i tešku misiju –obrazovanje i odgoj djece.
Učiteljski poziv nije samo proces davanja informacija, to je umjetnost razvijanja dječijeg karaktera
koji će ga naučiti da živi iskreno, slobodno i okruženo ljubavlju.

Ovaj datum je i dobra prilika da se interes javnosti usmjeri na ulogu nastavnika i učitelja širom svijeta
i na njihovu važnost u društvu.  Širom svijeta se na ovaj datum govori o nezahvalnoj poziciji prosvjetnih radnika , problemima s kojim se svakodnevno susreću u radu, ali i o jednom od najčasnijih zvanja koje čovjek može steći.

Iako znamo da radimo sjajan , uzbudljiv, težak , odgovoran i važan posao , budimo ponosni što smo
učitelji, nastavnici, profesori, odgajatelji!

Učitelji i učiteljice su heroji našeg društva i uz predan rad sa djecom prave mala čuda svaki dan.
Učitelji i učiteljice uče djecu osnovnim vještinama, odgajaju ih da postanu samostalni pojedinci o
pomažu im u socijalizaciji sa vršnjacima. Nastavnici i nastavnice su učenicima izvor motivacije za rad i učenje.  Osrednji učitelj govori; dobar učitelj objašnjava; nadređeni učitelj demonstrira; veliki učitelj
nadahnjuje!

Šta nama predstavlja naš učitelj, nastavnik? Koliko imaju uticaja na razvoj karaktera i ličnosti djeteta?

Prije svega, nakon roditelja-staratelja učitelj je osoba skojom djeca provode najviše vremena. Učitelj
je osoba na koju se djeca uvijek mogu osloniti i kja ih dobro poznaje. Oni ih uče prvim slovima , oni su
ti koji uče djecu razliku između tačnog i netačnog, dobra i zla. Oni su ti koji djecu pripremaju da se
osamostale u „svijetu odraslih“.

5. oktobar nije samo neki neradni dan

To je dan kada svi učitelji ,nastavnici širom svijeta imaju pravo biti ponosni na svoj trud i rad , prisjetiti se koliko su generacija podučavali , koliko uspješnih ličnosti su naučili njihova prva slova i brojeve. To je dan kad se slavi uspjeh učitelja, a svaki učitelj je uspješan sam po sebi , ako je nadahnuo jedan mladi um da se trudi, uspijeva i bori za ono što je pravo. Zato slavimo Dan učitelja i budimo ponosni na svoje plemenito i časno zvanje!

 

 

 
 

NAŠA  PRIČA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
3
+1
1
+1
0