Vijeće učenika za školsku 2018/19.

Vijeće učenika OŠ ”Ivan Goran Kovačić” za školsku 2018/19. godinu

1a Meliha Gluhić

1b Lana Anić

1c Almir Golubovac

2a Sarah Tokić

2b Lejla Bilajac

2c Kanita Avdić

2d Ema Baković

3a Zara Ljubović

3b Melina Avdić

3c Sara Jusufbašić

3d Adelina Begović

4a Amina Mujezinović

4b Lela Hamidović

4c Emir Hadžimuhamedović

4d Dženita Mustafagić

5a Arnela Omerović

5b Jasmina Ibrahimović

5c Šejla Gromić

5d Tarik Avdić

6a Inas Širbegović

6b Haneta Omeragić

6c Hanka Imširović

7a Aldena Muminović

7b Adna Škodrić

7c Ajdina Doborac

7d Muhamed Mehić

8a Ajna Spahić/ Anita Domazet

8b Ema Ganić

8c Ajdin Duraković

8d Muris Bristrić

9a Adnana Okanović

9b Ajla Smajlović – predsjednica VUŠ

9c Amina Avdičević

9d Amina Hadžić

 

Koordinatori Vijeća učenika škole su Stanislava Mujkić i Hazima Hećimović, profesori Engleskog jezika.