Vijeće roditelja

VIJEĆE RODITELJA ŠKOLE za 2019/2020.

I razred – Hodžić – Suljkanović  Belma

II razred – Begović Lejla

III razred – Kikić Amira

IV razred – Pašalić Dževad

V razred – Topčić Milada

VI razred – Ahmetašević Sanela

VII razred – Omeragić Dženita

VIII razred – Delić Mustafa

IX razred – Zumberović Alma

USPP –  Husić Sanela

Predsjednik VR – Pašalić Dževad

Zamjenik predsjednika VR – Zumberović Alma

Zapisničar VR – Begović Lejla