Vijeće roditelja

Sastav Vijeća roditelja za školsku 2017/2018. godinu:

Baković Fatima I
Pašalić Dževad II – Predsjednik Vijeća roditelja
Huseinbašić Elmira III
Malešak Vesna IV
Barać Admira V
Šaldić Hasija VI
Zumberović Alma VII
Mulahalilović Enisa VIII
Ćosić Amela IX