Uprava škole

V.d. direktor: Adnan Kondžić – profesor razredne nastave,

Pomoćnik direktora: Sanela Rabić – profesor bosanskog jezika i književnosti,

Pedagog-psiholog: Hasnija Đulić – profesor pedagogije i psihologije ,

Sekretar: Senad Hećimović – administrativno – upravni tehničar