Uprava škole

V.d. direktorica: Džemila Hanić – profesor razredne nastave,

Pomoćnik direktora: -/-,

Pedagog-psiholog: Hasnija Đulić – profesor pedagogije i psihologije ,

Sekretar: Senad Hećimović – administrativno – upravni tehničar