NAREDBA MINISTARSTVA ZA OBRAZOVANJE I NAUKU TK

Poštovani.
U prilogu Vam dostavljamo Naredbu Kriznog štaba F BiH, koja se u tačkama 2. i 3. tiče organizacije tj. dolaska na nastavu i u vrtiće djece sa simptomima respiratornih oboljenja, te tražimo da sa istom upoznate sve ustanove na području kantona:

2. Putem Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, te nadležnih kantonalnih ministarstava za obrazovanje, preporučiti da u cilju sigurnosti učenika i nastavnika otkažu ekskurzije i organizirana školska putovanja u zemlje u kojima se pojavio novi koronavirusa (COVID-19). S obzirom da je trenutno sezona gripe, preporučuje se svim učenicima i nastavnicima u školama, koji irnaju simptome respiratornih bolesti, da ne dolaze u školu. Rok: Odmah.

3. Putem Federalnog ministarstva rada i socijalne zaštite te nadležnih ministarstva iz ove oblasti, preporučiti odgajateljima i roditeijima čija djeca su smještena u vrtiće, a imaju simptorne respiratornih bolesti da ne dolaze u vrtiće. Također, preporuka o zaštiti zdravlja od respiratornih bolesti se odnosi i na ustanove socijalne zaštite. Rok: Odmah

Download “NAREDBA MINISTARSTVA ZA OBRAZOVANJE I NAUKU TK” NAREDBA-MINISTARSTVA-ZA-OBRAZOVANJE-I-NAUKU-TK.pdf – Downloaded 13 times – 736 KB