KONAČNE RANG LISTE KANDIDATA – KONKURS ZA PRIJEM 2019/20.

Poštovani kandidati, u prilozima se nalaze konačne rang liste prijavljenih kandidata na konkurs za školsku 2019/20. godinu. Liste sa potpisima komisije i pečatom se nalaze na ulazu škole.

Download “26.1. B/H/S JEZIK - NA ODREĐENO VRIJEME - PUNA NORMA” 26.1.-BSH-jezik-i-knjževnosti-1.xls – Downloaded 122 times – 91 KB

Download “26.2. MATEMATIKA - NA ODREĐENO VRIJEME - 12 ČASOVA” 26.2.-Matematika-1.xls – Downloaded 57 times – 90 KB

Download “26.3. FIZIKA - NA ODREĐENO VRIJEME - 3 ČASA” 26.3.Fizika-1.xls – Downloaded 73 times – 87 KB

Download “26.4. ENGLESKI JEZIK - NA ODREĐENO VRIJEME - 9 ČASOVA” 26.4.-Engleski-jezik-1.xls – Downloaded 41 times – 89 KB

Download “26.5. NJEMAČKI JEZIK - NA ODREĐENO VRIJEME - 8 ČASOVA” 26.5.-Njemački-jezik-1.xls – Downloaded 48 times – 87 KB

Download “26.6. ISLAMSKA VJERONAUKA - NA ODREĐENO VRIJEME - 9 ČASOVA” 26.6.Islamska-vjeronauka-1.xls – Downloaded 39 times – 87 KB

Download “26.7. HISTORIJA - NA ODREĐENO VRIJEME - 1 ČAS” 26.7.-Historija-1.xls – Downloaded 34 times – 90 KB

Download “26.8. GEOGRAFIJA - NA ODREĐENO VRIJEME - 10 ČASOVA” 26.8.-Geografija-1.xls – Downloaded 54 times – 90 KB

Download “26.9. RELIGIJSKA KULTURA - NA ODREĐENO VRIJEME - 3 ČASA” 26.9.-Religijska-kultura-1.xls – Downloaded 23 times – 90 KB

Download “26.10 DRUŠTVO - NA ODREĐENO VRIJEME - 4 ČASA” 26.10.-Društvo-1.xls – Downloaded 27 times – 67 KB

Download “26.11. GRAĐANSKO OBRAZOVANJE - NA ODREĐENO VRIJEME - 3 ČASA” 26.11.-Građansko-1.xls – Downloaded 22 times – 90 KB

Download “26.12. TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ - NA ODREĐENO VRIJEME - 8 ČASOVA” 26.12.-Tizzo-1.xls – Downloaded 36 times – 91 KB

Download “26.13. TEHNIČKI ODGOJ I INFORMATIKA - NA ODREĐENO VRIJEME - 7 ČASOVA” 26.13.-Tehnički-odgoj-i-informatika-1.xls – Downloaded 52 times – 68 KB

Download “26.14. RAZREDNA NASTAVA - NA ODREĐENO VRIJEME - PUNA NORMA” 26.14.-Razredna-nastava-1.xls – Downloaded 160 times – 95 KB

Download “26.15. RAZREDNA NASTAVA - NA ODREĐENO VRIJEME - PUNA NORMA DO POVRATKA ZAPOSLENIKA SA NEPLAĆEMNOG ODSUSTVA” 26.15.-Razredna-nastava-1.xls – Downloaded 158 times – 94 KB

Download “26.16. LIKOVNA KULTURA - NA ODREĐENO VRIJEME - 19 ČASOVA” 26.16.Likovna-kultura-1.xls – Downloaded 48 times – 87 KB