Historijat škole

Osnovana je 23. 2. 1962. godine Odlukom Skupštine opštine Gradačac, a smještena je u samom centru Gradačca, neposredno ispod kule nadaleko poznatog Huseina kapetana Gradaščevića – Zmaja od Bosne. To je tip jedne savremene škole koja je opremljena svim potrebnim nastavnim sredstvima neophodnima za nov i modrean način obrazovanja. U školi je zastupljena kabinetska nastava. U sastavu naše škole djeluju i dvije područne četverorazredne škole koje se nalaze u Ledenicama Donjim i Ledenicama Gornjim.

 

Detaljnu rekonstrukciju doživjela je tokom 1996. godine donatorskim sredstvima Švicarske vlade, jer je u prethodnom ratu teško oštećena. Kao Javna ustanova radi od 09.06.1995. godine upisom u Registar o osnivanju Javne ustanove broj U/3-460/95., a po Rješenju o ispunjavanju zakonskih uvjeta za vršenje osnovnog obrazovanja i odgoja Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TPK-a broj UP-1-03-610-1562/94. od 15.06.1994. godine i Rješenja Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK o upisu škole u Registar osnovnih škola br. 10/1-38-4212/01. od 14. 06. 2001. godine

grb

Opći podaci

Sjedište škole je u Gradačcu u Ulici Husein kapetana Gradaščevića br. 53, telefon 035/821-240 i tel/fax. 035/821-241. Školsko područje obuhvata Mjesne zajednice: Centar, MZ Varoš , MZ Svirac, MZ Požarike, MZ Vida II i MZ Ledenice Donje. Javna ustanova Osnovna škola “Ivan Goran Kovačić” Gradačac (u daljem tekstu Škola), ima u svom sastavu Područne škole u Ledenicama Donjim koja je udaljena 6 km i Ledenicama Gornjim udaljenim 7 km. Školski objekti su obnovljeni od posljedica ratnih dejstava, sagrađeni su od čvrstog materijala, odgovaraju svojoj svrsi i u potpunosti zadovoljavaju potrebe nastavnog rada. Škola obrazuje i odgaja psihički i fizički normalno razvijenu djecu devetogodišnjeg obrazovanja (od I do IX razreda), kao i djecu sa posebnim potrebama koja su integrisana u redovna odjeljenja, a za ove učenike nastavnici pripremaju prilagođene programe rada. Vrste i oblici nastave koji se izvode su: redovna, izborna, dopunska i dodatna nastava. Ove školske godine školu pohađa 827 učenika, raspoređenih u 35 odjeljenja. U Školi je zaposleno 63 radnika, od toga 53 u odgojno-obrazovnom radu, 2 administrativnih i 8 pomoćno tehničkih radnika. Nastava u Centralnoj školi u Gradačcu je organizovana u 15 odjeljenja razredne nastave i 18 odjeljenja predmetne nastave. U Područnoj školi u Ledenicama Donjim nastava se izvodu u jednom kombinovanom odjeljenju od tri razreda, a isto tako i u Ledenicama Gornjim.