DJEČIJA NEDJELJA U II d

JU OŠ “Ivan Goran Kovačić”Gradačac
Razred: II-d
Učiteljica: Jasmina Biberkić
Tema: Dječija nedjelja
Cilj aktivnosti bio je da učenici osmisle znakove upozorenja i zabrane za pojave nasilnog odnosa odraslih prema djeci.


Za više sadržaja posjetite rubriku

"NAŠA PRIČA"