Ivan Goran Kovačić, hrvatski pjesnik, pripovjedač, kritičar i esejist. Rođen je 21. marta 1913. Umro 13. jula 1943.

Uspomene
Kao leptiri, odbjegli iz šaka,
Nestale sve su dječje uspomene.
Još su samo praškom krila laka
Jagodice prsta posrebrene.
(Hrvatski list, 1935.)